การคำนวณราคาเอกสารหรือพัสดุที่จัดส่ง

  1. การส่งสินค้าไปต่างประเทศสามารถ คำนวณค่าบริการได้จากโปรแกรมคำนวณราคาด้านบน โดยราคาที่แสดงได้รวม VAT และค่าน้ำมัน (Fuel surcharge) เรียบร้อยแล้ว
  2. กรณีส่งสินค้าภายในประเทศสามารถตรวจสอบราคาได้ที่ call center : 02-278-2900

หมายเหตุ : การคำนวณน้ำหนักปริมาตร

โดยปกติ ค่าจัดส่งจะคำนวณตามน้ำหนักจริงของเอกสารหรือพัสดุ ยกเว้นในกรณีที่สินค้ามีน้ำหนักเบา และมีขนาดใหญ่ ค่าจัดส่งจะคำนวณตามปริมาตรแทนน้ำหนัก โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

กว้าง x ยาว xสูง (ซม.)
——————————–
5000

หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center : 02-278-2900

การคำนวนระยะเวลาการนำส่งในแต่ละประเทศ

  1. ลูกค้าสามารถคำนวณระยะเวลาการนำส่งเบื้องต้นได้จาก โปรแกรมคำนวนราคาด้านบน โดยกรอกน้ำหนักและประเทศปลายทางการนำส่ง โปรแกรมจะคำนวณระยะเวลาการนำส่งเบื้องต้นให้