191114

 

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ผู้ส่งออกอาจต้องการส่งยาไปให้บุคคลที่คุณรักในต่างประเทศ admin. ขอ share ข้อมูลเรื่องการส่งออกยาดังนี้ค่ะ เนื่องจากยาถือเป็นสินค้าควบคุมในการนำเข้าไปยังแต่ละประเทศ ซึ่งระเบียบการนำเข้า ก็จะแตกต่างกันไปตามกฎของประเทศนั้นๆ เช่น USA – ซึ่งเป็นประเทศที่เข้มงวดมากๆ ในเรื่องการนำเข้ายา ก่อนทำการจัดส่ง ผู้ส่งออกจะต้องเข้าไปลงทะเบียน FDA บนเว็บไซต์www.access.fda.gov หลังจากที่ได้รับเลขที่อนุมัติ ให้นำเลขที่นั้นๆ ระบุบน customs invoice ได้เลย สำหรับประเทศอื่นๆ การส่งออกยาจะต้องแนบใบสั่งแพทย์ (Doctor’s prescription)

หากต้องการปรึกษาเรื่องการส่งออกสินค้าเพิ่มเติม DPX ยินให้บริการค่ะ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ