ส่งออกอาหาร

การส่งออกสินค้าประเภทอาหาร ผู้ส่งออกต้องมั่นใจว่าอาหารนั้นๆ มีฉลากและหมายเลข อย. (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) พร้อมทั้งวันหมดอายุระบุบนบรรจุภัณฑ์ สำหรับใบอนุญาตนำเข้าที่ผู้รับปลายทางต้องเตรียม (Import License) ประกอบการเคลียร์ศุลกากรนั้น เนื่องจากกฎการนำเข้าแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน ผู้ส่งออกสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ