การส่งออก cd dvd

วันนี้ admin. ขอ share เรื่องการส่งออก CD/DVD :
เทศกาลส่งความสุขใกล้เข้ามา ผู้ส่งออกอาจจะวางแผนส่งเรื่องราวความประทับใจที่ผ่านมาตลอดปีหรือบทเพลงเพราะๆ ผ่าน CD/DVD ไปยังบุคคลที่คุณรักในต่างประเทศ เนื่องจาก CD/DVD จัดอยู่ในหมวดสื่อหรือข้อมูลสื่อสาร(data communication apparatus) ดังนั้น การนำเข้าไปยังต่างประเทศ จะถือว่าเป็นสินค้าควบคุม เพราะศุลกากรที่ประเทศปลายทางจะต้องตรวจเช็คว่า CD/DVD นั้นๆ ละเมิดสิขสิทธิ์หรือไม่ และเพื่อเป็นการป้องกันความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการเคลียร์สินค้าที่ปลายทาง ผู้ส่งจะต้องระบุรายละเอียดใน CD/DVD อย่างชัดเจนว่าเกี่ยวกับอะไร เช่น Annual Reports, Company Profile, Company Presentations on New Products, Family Group Photos หรือ Family Activities หากผู้ส่งออกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂
Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ