การเดินพิธีการขาออก

วัตถุประสงค์ของการเดินพิธีการขาออก เพื่อขอสิทธิประโยชน์ต่างๆ กับกรมศุลกากร เช่น ใบขนมุมน้ำเงิน (Blue Corner) วัตถุประสงค์เพื่อขอคืนค่าภาษีอากร ประเภทของใบขนอื่นๆ เช่น 19 ทวิ ใบขนขอสิทธิ์ตัดบัญชี B.O.I. ใบขนขอนำสินค้าออกจากนิคมอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) ใบขนสุทธินำกลับ ฯลฯ ซึ่งทาง DPX Logistics มีให้บริการดำเนินการใบขนประเภทต่างๆ ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องใบขน & การส่งออก กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ