251114

วันนี้ admin. ขอ share เรื่องการบรรจุหีบห่อพัสดุ(packing) เนื่องจากกระบวนการในการขนส่งทางอากาศ บางครั้งอาจมีการมีการซ้อนกล่องพัสดุ ดังนั้น การบรรจุหีบห่อถือเป็นกระบวนการที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ส่งออกจะต้องมั่นใจว่าพัสดุนั้นๆ มีการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา แข็งแรง เหมาะสมกับการขนส่งทางอากาศ เช่น กรณีสินค้าบรรจุอยู่ในขวดแก้ว หรือบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แตกงาย หีบห่อด้านใน (inner packaging) จะต้องมีวัสดุกันกระแทก ถ้าเป็นขวดต้องมั่นใจว่าฝาขวดมีการปิด (seal) ตรงบริเวณปากขวดอย่างแน่นหนา ป้องกันการรั่วซึมของสินค้าด้านใน ถ้าสินค้านั้นมีมากกว่า 1 ขวด ต้องมีการพันบับเบิ้ลแต่ละขวดอย่างแน่นหนา ที่สำคัญที่สุดต้องไม่ให้สินค้าด้านในมีการเคลื่อนตัว เพราะถ้าสินค้าเคลื่อนตัวจะทำให้เกิดการกระแทกและแตกเสียหายได้ หากผู้ส่งออกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ที่

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ