ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก่อให้เกิดต้นทุนที่ผันผวนต่ออุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง ซึ่งการปรับอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงที่อาจเพิ่มขึ้น, ลดลง หรือถูกยกเลิกนั้นเป็นไปเพื่อให้สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก

เดือน ค่าธรรมเนียม
มิถุนายน 2019 16%
พฤษภาคม 2019 15%
เมษายน 2019 15%
มีนาคม 2019 15%
กุมภาพันธ์ 2019 15%
มกราคม 2019 15%
ธันวาคม 2018 15%
พฤศจิกายน 2018 12%
ตุลาคม 2018 12%
กันยายน 2018 12%
สิงหาคม 2018 12%
กรกฎาคม 2018 12%
มิถุนายน 2018 12%
พฤษภาคม 2018 12%
เมษายน 2018 12%
มีนาคม 2018 12%
กุมภาพันธ์ 2018 12%
มกราคม 2018 12%
ธันวาคม 2017 10%