ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก่อให้เกิดต้นทุนที่ผันผวนต่ออุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง ซึ่งการปรับอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงที่อาจเพิ่มขึ้น, ลดลง หรือถูกยกเลิกนั้นเป็นไปเพื่อให้สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก

เดือน ค่าธรรมเนียม
กรกฎาคม 2020 8.75%
มิถุนายน 2020 8%
พฤษภาคม 2020 11%
เมษายน 2020 15.5%
มีนาคม 2020 16%
กุมภาพันธ์ 2020 16%
มกราคม 2020 16%
ธันวาคม 2019 16%
พฤศจิกายน 2019 16%
ตุลาคม 2019 16%
กันยายน 2019 16%
สิงหาคม 2019 16%
กรกฎาคม 2019 16%