ติดต่อเรา

contactus

ที่อยู่


บริษัทดอคคิวเมนท์ พาร์เซล เอ็กซ์เพรส จำกัด
60 ซอยอารีย์ 5 เหนือ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: +662-278-2900
แฟกซ์: +662-278-2600
อีเมล์: sales@dpxlogistics.com