ร่วมงานกับเรา

join-us2

DPX logistics กำลังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และต้องการผู้ร่วมพัฒนาธุรกิจไปกับเรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. พนักงานจัดส่งสินค้า / พนักงานขับรถส่งของ

ลักษณะงาน/ Job Description
 • จัดส่งเอกสารและพัสดุไปให้ถึงมือลูกค้า
 • เวลาทำการ จันทร์ ถึง เสาร์ 8.30 – 17.00 น.
 • รายได้ขั้นต่ำวันละ 450 บาท + เบี้ยขยัน 2,000 ต่อเดือน + ค่าล่วงเวลา
 • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน และพักร้อนประจำปี
คุณสมบัติ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ (อ่านที่อยู่ภาษาอังกฤษ)
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • หากมีความเชี่ยวชาญในเส้นทาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายขนส่งระหว่างประเทศ

ลักษณะงาน/ Job Description
 • ทำงานเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกสินค้าทางอากาศทั่วโลกแบบเร่งด่วน ในลักษณะ Door to Door
 • ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรในด้านการเคลียร์สินค้าขาเข้า/ขาออก ที่สนามบิน
 • ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรในด้านการเดินพิธีการแบบต่างๆ เช่น ปากระวาง, BOI, 19 ทวิ เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่(ซอยอารีย์) และสนามบินสุวรรณภูมิ – มีรถบริษัทฯ ใช้ในการเดินทาง
 • มีเบี้ยขยัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน และพักร้อนประจำปี
 • เวลาทำการ จันทร์ ถึง เสาร์ 8.30 – 17.00 น.
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถพิมพ์ดีดไทยอังกฤษได้ ความเร็วพิมพ์ไทย 30 wpm, พิมพ์ Eng 35 wpm
 • สามารถใช้โปรแกรมWord, Excel, MS Office ได้ดี
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี
 • ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้สมัครที่มีบัตรตัวแทนออกของจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และมีค่าตำแหน่งเพิ่มเติม
 • ผู้สมัครที่มี DG IATA Certificate จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และมีค่าตำแหน่งเพิ่มเติม

 

3. เจ้าหน้าที่ตัวแทนออกของแผนกปฏิบัติการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ

ลักษณะงาน/ Job Description
 • ทำงานเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกสินค้าทางอากาศทั่วโลกแบบเร่งด่วน ในลักษณะ Door to Door
 • ติดต่อประสานงานกับเอเย่นต่างประเทศ สายการบิน ลูกค้าผู้นำเข้าและผู้ส่งออก รวมถึงติดต่อเจ้าหน้าที่และส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าสินค้า ระหว่างประเทศ
 • ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรในด้านการเดินพิธีการแบบต่างๆ เช่น ปากระวาง, BOI, เดินพิธีการขนส่งวัตถุอันตราย, 19 ทวิ เป็นต้น
 • เวลาทำการ จันทร์ ถึง เสาร์ 8.30 – 17.00 น.
 • มีเบี้ยขยัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน และพักร้อนประจำปี
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถพิมพ์ดีดไทยอังกฤษได้ ความเร็วพิมพ์ไทย 30 wpm, พิมพ์ Eng 35 wpm
 • สามารถใช้โปรแกรมWord, Excel, MS Office ได้ดี
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี
 • ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้สมัครที่มีบัตรตัวแทนออกของจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และมีค่าตำแหน่งเพิ่มเติม
 • ผู้สมัครที่มี DG IATA Certificate จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และมีค่าตำแหน่งเพิ่มเติม

4. พนักงาน Customer Service Frontline / Call Center

ลักษณะงาน/ Job Description
 • รับสายที่ลูกค้าโทรเข้ามา ให้ข้อมูลลูกค้าในด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้าทางอากาศทั่วโลกแบบเร่งด่วน ในลักษณะ Door to Door และรับ booking งาน
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆในองค์กร
 • เวลาทำการ จันทร์ ถึง เสาร์ 8.30 – 17.00 น.
 • มีเบี้ยขยัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน และพักร้อนประจำปี
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถพิมพ์ดีดไทยอังกฤษได้ ความเร็วพิมพ์ไทย 30 wpm, พิมพ์ Eng 35 wpm
 • สามารถใช้โปรแกรมWord, Excel, MS Office ได้ดี
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี
 • มีใจรักงานบริการ
 • ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 “สนใจร่วมงานกับเรา ส่ง resume มาได้ที่ hr@dpxlogistics.com”

 หรือติดต่อมาที่แผนกบุคคล ที่เบอร์ 02-278-2900 ต่อแผนก บุคคล