วิธีการบรรจุเอกสารหรือพัสดุ

howtopack

ซองกระดาษ

หากท่านมีเอกสารหรือสิ่งพิมพ์น้ำหนักไม่เกิน 500 กรัม กรุณาบรรจุในซองกระดาษ และเพื่อความปลอดภัยกรุณาบรรจุในซองของท่านก่อนการบรรจุในซอง

ซองพลาสติก

เหมาะสำหรับบรรจุเอกสารหรือสิ่งพิมพ์น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม และพัสดุตัวอย่างเล็กๆ กรณีเป็นพัสดุที่แตกเสียหายง่าย ควรบรรจุในกล่องที่แข็งแรงแทนการใส่ซองพลาสติก

กล่องกระดาษ DPX ขนาด S, M,L และ XL 
Size S ขนาดบรรจุไม่เกิน  5 กิโลกรัม ขนาด 27 * 33 * 24 ซม.
Size M ขนาดบรรจุไม่เกิน 10 กิโลกรัม ขนาด 28 * 48 * 33 ซม.
Size L ขนาดบรรจุไม่เกิน  15 กิโลกรัม ขนาด 33 * 51 * 38 ซม.

หากจัดส่งเป็นพัสดุ กรุณาบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อยและแน่นหนาเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายในระหว่างการขนส่ง หากพัสดุที่จัดส่งเป็นของแตกง่ายหรือเสียหายง่าย และน้ำหนักมากกว่า 5 กิโลกรัม ขอแนะนำให้บรรจุในลังไม้ ซึ่งทางบริษัทฯ มีบริการตีลังไม้ โปรดสอบถามราคาและรายละเอียดได้ที่แผนกบริการลูกค้า

ข้อแนะนำในการบรรจุพัสดุ

หากท่านมีพัสดุหรือสินค้าส่งมากกว่า 1 กล่อง:

  1. กรุณาติดที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับบนกล่องทุกใบ
  2. ระบุจำนวนกล่องและหมายเลขกล่องลงบนกล่องทุกใบ เช่น 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3
  3. หากพัสดุหรือสินค้าที่ส่งมีความเสี่ยงต่อการแตกหักเสียหายให้ใช้ฟองน้ำ บับเบิ้ล หรือวัสดุทนการกระแทกในการบรรจุหีบห่อ
  4. หากสิ่งของที่จะส่งเป็นแก้ว ทำด้วยแก้ว กระจก หรือชิ้นส่วนที่แตกหักง่าย ขอแนะนำให้ห่อของแต่ละชิ้นด้วยวัสดุกันกระแทกหรือบรรจุลงในลังไม้อีกชั้นหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง
  5. หากสินค้าเป็นของเหลวควรใช้เทปกาวพันรอบบริเวณปากขวดเพื่อป้องกันการรั่วไหล และห่อด้วยซองพลาสติกเพื่อป้องกันการรั่วไหล
  6. หากสินค้าเป็นของมีคม ควรห่อหุ้มบริเวณด้านที่มีคมเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
  7. ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมซองพลาสติกสำหรับใส่แอร์เวย์บิลและอินวอยซ์ แนบไปกับกล่อง ติดต่อขอได้ที่แผนกบริการลูกค้า