สินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องกำกัด

สินค้าต้องห้าม

  • สัตว์
  • วัตถุโบราณ(แตกเสียหายง่าย)
  • แร่ธาตุ
  • กระสุนปืน
  • หมากฝรั่ง
  • สกุลเงินทุกชนิด
  • วัตถุอันตรายที่ระบุใน IATA
  • ยาผิดกฏหมาย ยาเสพติด
  • บุหรี่
  • ดอกไม้ไฟ
  • ประทัด วัตถุระเบิด
  • หนังสัตว์
  • ขี้เถ้ามนุษย์
  • อัญมณี หินประดับ
  • งาช้าง
  • สิ่งของต้องห้ามตามกฏหมายของแต่ละประเทศ

 

สินค้าต้องกำกัด

จัดส่งได้แต่ต้องมีใบอนุญาตในการนำเข้าหรือส่งออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฏหมายกรมศุลกากรของประเทศนั้นๆ

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ ไวน์
 • ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และพืช
 • เครื่องประดับ อัญมณี
 • ยาและผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกร
 • เพชรเพื่อการอุตสาหกรรม
 • ตัวอย่างทางการแพทย์ เช่น เลือด ปัสสาวะ
 • วัตถุโบราณ
 • งานทางศิลปะที่ไม่แตกหักเสียหายง่าย
 • ของเน่าเสียง่าย เช่น น้ำแข็งแห้ง ดอกไม้สด