ar@dpxecommerce.com

About atiruj pick

This author has not yet filled in any details.
So far atiruj pick has created 28 entries.

การส่งพระพุทธรูปหรือวัตถุโบราณไปต่างประเทศ

วันนี้ admin. ขอ share เรื่องการส่งพระพุทธรูปหรือวัตถุโบราณไปต่างประเทศ ข้อมูลจากกรมศิลปากร ผู้ส่งออกสามารถทำการส่งได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ :

1. สามารถส่งพระพุทธรูปหรือวัตถุโบราณที่ครบองค์ประกอบ ห้ามส่งเฉพาะเศียรพระ หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
2. จำนวน และขนาดต้องมีประมาณที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการส่งนั้นๆ
3. แนบใบเสร็จที่เช่าพระ
4. แนบรูปถ่ายขนาด 4 x 6 นิ้ว พื้นขาว จำนวน 2 รูปต่อองค์
5. วัตถุประสงค์ในการส่ง สามารถส่งออกเพื่อนำไปบูชาที่เคหะสถานส่วนตัวได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นที่วัด โดยผู้ส่งออกต้องมีใบอนุญาตจากกรมศิลปากร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

 

By |January 12th, 2015|Uncategorized|0 Comments

การนำ power bank ขึ้นเครื่องบิน

ท่านรู้หรือไม่ว่า power bank ห้ามโหลดไว้ในกระเป๋าเดินทางนะคะ แต่ให้นำติดตัวผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 2 ชิ้นต่อคน โดย power bank นั้นๆ จะต้องมีความจุไฟฟ้าระหว่าง 100 – 160 Wh. หรือ 20,000 – 32,000 mAh

สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

 

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

 

By |January 12th, 2015|Uncategorized|0 Comments

การจัดส่งที่อยู่ P.O. BOX

วันนี้ admin. ขอ share เรื่องการส่ง shipment ไปยังผู้รับที่มีที่อยู่ปลายทางเป็น P.O. Box (ตู้ ปณ.)
เนื่องจากการให้บริการของเราเป็นแบบ door–to–door service (รับจากมือผู้ส่ง & ส่งถึงมือผู้รับ) ซึ่งการจัดส่งไปยังผู้รับปลายทางจำเป็นต้องมีลายมือชื่อผู้รับยืนยันการรับพัสดุ/เอกสารนั้นๆ ดังนั้น ตามระเบียบการให้บริการ เราสามารถนำส่ง shipment ไปยังที่อยู่ผู้รับที่เป็น P.O. Box เฉพาะประเทศปลายทางแถบตะวันออกกลาง ซึ่งจะใช้ที่อยู่ P.O. Box แทนบ้านเลขที่ ผู้ส่งสามารถระบุที่อยู่ผู้รับปลายทางเป็น P.O. Box ได้ พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ ดั้งนั้น เพื่อป้องกันความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการจัดส่ง admin. ฝากย้ำเรื่องการระบุที่อยู่ผู้รับให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมรหัสไปรษณีย์ปลายทาง และหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ หากผู้ส่งออกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ […]

By |January 12th, 2015|Uncategorized|0 Comments

การส่งสินค้าประเภทสารเคมี

วันนี้ admin. ขอ share เรื่องการส่งสินค้าประเภทสารเคมีไปต่างประเทศ:
สารเคมีตามกฎของ IATA (สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ) จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) สารเคมีที่ไม่จัดอยู่ในหมวดวัตถุอันตราย และ 2) สารเคมีประเภทที่จัดอยู่ในหมวดวัตถุอันตราย กรณีส่งสารเคมีที่ไม่จัดอยู่ในหมวดวัตถุอันตราย เอกสารที่ผู้ส่งออกต้องจัดเตรียมเพื่อแนบกับสินค้า นอกจากบัญชีรายละเอียดสินค้า (customs invoice) แล้ว ผู้ส่งออกจะต้องเตรียม Material Safety Data Sheet (MSDS) แนบไปกับตัวสินค้าด้วย MSDS เป็นเอกสารที่บอกรายละเอียดของสารเคมีชนิดนั้นๆ รวมถึงส่วนผสม บริษัทฯ ผู้ผลิต และวิธีปฏิบัติกรณีสารเคมีนั้นๆ ทำปฏิกิริยา

หากผู้ส่งออกต้องการส่งสารเคมีประเภทที่ 2 คือ ประเภทที่จัดอยู่ในหมวดวัตถุอันตราย (Dangerous Goods) ทาง DPX Logistics เรามีผู้ชำนาญการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการวัตถุอันตรายจาก IATA หลายท่าน ที่สามารถให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม บรรจุหีบห่อตามกฎ IATA เดินพิธีการขาออก รวมถึงสามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าประเภทวัตถุอันตรายตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง โดยดำเนินการเคลียร์สินค้าที่ศุลกากรปลายทาง เรียกว่าดำเนินการตั้งแต่กระบวนการต้นจนจบ ในราคาสมเหตุสมผลและภายใต้ระยะเวลาการจัดส่ง […]

By |January 12th, 2015|Uncategorized|Comments Off on การส่งสินค้าประเภทสารเคมี

การส่งออก CD DVD

วันนี้ admin. ขอ share เรื่องการส่งออก CD/DVD :
เทศกาลส่งความสุขใกล้เข้ามา ผู้ส่งออกอาจจะวางแผนส่งเรื่องราวความประทับใจที่ผ่านมาตลอดปีหรือบทเพลงเพราะๆ ผ่าน CD/DVD ไปยังบุคคลที่คุณรักในต่างประเทศ เนื่องจาก CD/DVD จัดอยู่ในหมวดสื่อหรือข้อมูลสื่อสาร(data communication apparatus) ดังนั้น การนำเข้าไปยังต่างประเทศ จะถือว่าเป็นสินค้าควบคุม เพราะศุลกากรที่ประเทศปลายทางจะต้องตรวจเช็คว่า CD/DVD นั้นๆ ละเมิดสิขสิทธิ์หรือไม่ และเพื่อเป็นการป้องกันความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการเคลียร์สินค้าที่ปลายทาง ผู้ส่งจะต้องระบุรายละเอียดใน CD/DVD อย่างชัดเจนว่าเกี่ยวกับอะไร เช่น Annual Reports, Company Profile, Company Presentations on New Products, Family Group Photos หรือ Family Activities หากผู้ส่งออกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂
Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 […]

By |January 12th, 2015|Uncategorized|0 Comments

ข้อแนะนำการแพ็คสินค้า

วันนี้ admin. ขอ share เรื่องการบรรจุหีบห่อพัสดุ(packing) เนื่องจากกระบวนการในการขนส่งทางอากาศ บางครั้งอาจมีการมีการซ้อนกล่องพัสดุ ดังนั้น การบรรจุหีบห่อถือเป็นกระบวนการที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ส่งออกจะต้องมั่นใจว่าพัสดุนั้นๆ มีการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา แข็งแรง เหมาะสมกับการขนส่งทางอากาศ เช่น กรณีสินค้าบรรจุอยู่ในขวดแก้ว หรือบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แตกงาย หีบห่อด้านใน (inner packaging) จะต้องมีวัสดุกันกระแทก ถ้าเป็นขวดต้องมั่นใจว่าฝาขวดมีการปิด (seal) ตรงบริเวณปากขวดอย่างแน่นหนา ป้องกันการรั่วซึมของสินค้าด้านใน ถ้าสินค้านั้นมีมากกว่า 1 ขวด ต้องมีการพันบับเบิ้ลแต่ละขวดอย่างแน่นหนา ที่สำคัญที่สุดต้องไม่ให้สินค้าด้านในมีการเคลื่อนตัว เพราะถ้าสินค้าเคลื่อนตัวจะทำให้เกิดการกระแทกและแตกเสียหายได้ หากผู้ส่งออกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ที่

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

 

By |December 30th, 2014|Uncategorized|0 Comments

การส่งของใช้ส่วนตัวไปต่างประเทศ

วันนี้ admin. ขอ share ข้อมูลเรื่องการส่งสินค้าส่วนตัว(ที่ใช้แล้ว) ไปต่างประเทศ คำว่าสินค้าส่วนตัวหมายถึง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ผ้าปูที่นอน หนังสือ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ในครัวเรือน ฯลฯ สรุปของใช้ส่วนตัวคือของใช้กับบุคคล เหตุผลในการจัดส่งเพื่อการย้ายถิ่นฐาน(relocation) ผู้ส่งออกจะต้องแจกแจงรายละเอียดสินค้าแต่ละชนิด จำนวนชิ้น และมูลค่าสินค้าบน customs invoice อย่างละเอียด พร้อมเตรียม packing list ในกรณีที่สินค้ามีมากกว่า 1 กล่อง รวมถึงต้องมี copy passport ของผู้ส่งออก และในบางประเทศปลายทางเช่นประเทศจีน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษ ผู้ส่งออกจะต้องแนบเอกสาร Baggage Declaration Form ซึ่งแบบฟอร์มนี้สามารถขอได้ที่บริษัทฯ
ดังนั้น ถ้าผู้ส่งออกมีความประสงค์จะส่งออกของใช้ส่วนตัว admin. แนะนำให้ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 […]

By |December 30th, 2014|Uncategorized|0 Comments

การส่งของเหลวไปต่างประเทศ

การส่งออกพัสดุที่เป็นของเหลว ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหมวด อุปโภค บริโภค เช่น โลชั่น ครีมอาบน้ำ น้ำผลไม้ หรือสินค้าหมวดอุตสาหกรรมเช่น กลุ่มสารเคมีไม่อันตราย เนื่องจากสินค้าประเภทของเหลวถือเป็นสินค้าควบคุมตั้งแต่การส่งออกจากประเทศไทยและนำเข้าไปยังประเทศต่างๆ ดังนั้น นอกจาก customs invoice แล้ว ผู้ส่งจะต้องแนบเอกสาร Non Dangerous Goods Declaration เพื่อเป็นการยืนยันต่อนายตรวจ(การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย) รวมถึงต่อศุลกากรประเทศปลายทางทราบว่า สินค้าที่ส่งออกไม่จัดอยู่ในหมวดวัตถุอันตราย เพราะสินค้าจำพวกของเหลว ถือเป็นสินค้า 2 ทางที่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการก่อวินาศกรรมได้ หากผู้ส่งออกท่านใดต้องการส่งสินค้าในหมวดดังกล่าว admin. แนะนำให้ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงขอแบบฟอร์ม Non Dangerous Goods Declaration ได้ที่ DPX call center ตามเบอร์โทรด้านล่างค่ะ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – […]

By |December 15th, 2014|Uncategorized|0 Comments

การส่งเครื่องสำอางไปต่างประเทศ

 

วันนี้ admin. ขอ share เรื่องการส่งออกเครื่องสำอางซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมในการนำเข้าไปยังแต่ละประเทศ เนื่องจากถือเป็นสินค้าในหมวดอุปโภค บริโภค ที่นำมาใช้กับร่างกาย ดังนั้น ผู้ส่งออกจะต้องแนบเอกสารอื่นๆ นอกเหนือ customs invoice เช่น COA (Certificate of Analysis), Health Certificate ฯลฯ และบางประเทศมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณในการนำเข้าเช่น ต้องไม่เกิน 2 กิโลกรัม เป็นต้น ดังนั้น ถ้าผู้ส่งออกมีความประสงค์จะส่งออกเครื่องสำอาง admin. แนะนำให้ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

By |December 15th, 2014|Uncategorized|0 Comments

การส่งอาหารไปต่างประเทศ

วันนี้ admin. ขอ share ข้อมูลเรื่องการส่งอาหารไปต่างประเทศ
เนื่องจากอาหารถือเป็นสินค้าควบคุมในการนำเข้าไปยังแต่ละประเทศ ซึ่งระเบียบ การนำเข้า ก็จะแตกต่างกันไปตามกฎของประเทศนั้นๆ เช่น
1) USA – ซึ่งเป็นประเทศที่เข้มงวดมากๆ ในเรื่องการนำเข้าอาหาร ก่อนทำการจัดส่ง ผู้ส่งออกจะต้องเข้าไปลงทะเบียน FDA บนเว็บไซต์ www.access.fda.gov หลังจากที่ได้รับเลขที่อนุมัติ ให้นำเลขที่นั้นๆ ระบุบน customs invoice ได้เลย

2) ยุโรป – ไม่อนุญาตให้นำเข้าอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ นม เนย น้ำผึ้ง

นอกจากกฎข้างต้นแล้ว การส่งออกอาหารไปยังประเทศอื่นๆ อาจต้องมีการแนบเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจาก customs invoice คือ Phytosanitary, FDA registration number และ ฯลฯ จากที่กล่าวมาเบื้องต้นว่าอาหารเป็นสินค้าควบคุม ดังนั้น ถ้าผู้ส่งออกมีความประสงค์จะส่งออกอาหาร admin. แนะนำให้ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะสินค้านั้นๆเป็นรายการไปค่ะ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ […]

By |December 15th, 2014|Uncategorized|0 Comments