วันนี้ admin. ขอ share เรื่องการส่งออก shipment ที่เป็น “ไม้” ไปต่างประเทศ
กรณีส่งออก “ไม้แกะสลัก (wood carving)” เพื่อนำไปตกแต่ง ซึ่งไม้ลักษณะนี้ได้ผ่านกระบวนการเคลือบเรียบร้อยแล้วสามารถจัดส่งได้ค่ะ กรณีที่ผู้ส่งต้องการส่งออกไม้ที่เป็นแผ่นๆ ซึ่งเป็นไม้ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ นอกจาก air waybill และ customs invoice แล้ว ผู้ส่งออกจะต้องขอใบอนุญาตส่งออก ซึ่งออกให้โดยกรมป่าไม้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องใบอนุญาตส่งออก ติดต่อกรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-561-4292

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการส่งออก กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ