วันนี้มีข้อแนะนำในการจัดส่งพัสดุที่เป็นของเหลว (ที่ไม่จัดอยู่ในหมวดวัตถุอันตราย) หากบรรจุในแกลลอนที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 5 กิโลกรัมขึ้นไป เพื่อความปลอดภัยต่อตัวสินค้าระหว่างการขนส่ง สินค้าจะต้องบรรจุในลังไม้ (wooden crate – outer packaging) ทาง DPX มีบริการจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลังไม้ด้วยค่ะ

หากผู้ส่งออกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ