courier

การส่งออกอาหาร

การส่งออกสินค้าประเภทอาหาร ผู้ส่งออกต้องมั่นใจว่าอาหารนั้นๆ มีฉลากและหมายเลข อย. (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) พร้อมทั้งวันหมดอายุระบุบนบรรจุภัณฑ์ สำหรับใบอนุญาตนำเข้าที่ผู้รับปลายทางต้องเตรียม (Import License) ประกอบการเคลียร์ศุลกากรนั้น เนื่องจากกฎการนำเข้าแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน ผู้ส่งออกสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

 

By |January 12th, 2015|Uncategorized|0 Comments

การส่งแบตเตอรี่โทรศัพท์

วันนี้ admin. ขอ share ข้อมูลต่อเนื่องจากเมื่อวาน กรณีที่ผู้ส่งออกต้องการส่งออกเฉพาะแบตเตอรี่โทรศัพท์ (โดยไม่มีตัวโทรศัพท์ส่งออกไปด้วย) เนื่องจากแบตเตอรี่จัดอยู่ในหมวดสินค้าวัตถุอันตราย (Dangerous Goods) จะต้องส่งออกแบบวัตถุอันตรายค่ะ ทาง DPX Logistics มีผู้ชำนาญการให้บริการด้านการขนส่งวัตถุอันตรายด้วยนะคะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

By |January 12th, 2015|Uncategorized|0 Comments

การส่งออกมือถือ tablet เครื่องมือสื่อสาร

การส่งออกเครื่องมือสื่อสาร เช่น tablet, smart phone, mobile phone, notebook ไปต่างประเทศ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวมีแบตเตอรี่อยู่ภายในตัวเครื่อง นอกจาก customs invoice แล้ว ผู้ส่งออกจะต้องกรอกเอกสารเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ชื่อ Shipper’s Declaration for Section II Lithium Cells/Batteries ด้วยค่ะ เอกสารดังกล่าวทาง DPX Logistics จะจัดเตรียมแบบฟอร์มเปล่าให้กับลูกค้าค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

 

By |January 12th, 2015|Uncategorized|0 Comments

การเดินพิธีการขาออก

วัตถุประสงค์ของการเดินพิธีการขาออก เพื่อขอสิทธิประโยชน์ต่างๆ กับกรมศุลกากร เช่น ใบขนมุมน้ำเงิน (Blue Corner) วัตถุประสงค์เพื่อขอคืนค่าภาษีอากร ประเภทของใบขนอื่นๆ เช่น 19 ทวิ ใบขนขอสิทธิ์ตัดบัญชี B.O.I. ใบขนขอนำสินค้าออกจากนิคมอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) ใบขนสุทธินำกลับ ฯลฯ ซึ่งทาง DPX Logistics มีให้บริการดำเนินการใบขนประเภทต่างๆ ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องใบขน & การส่งออก กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

 

By |January 12th, 2015|Uncategorized|0 Comments

การนำเข้าของใช้ส่วนตัว

การนำเข้าของใช้ส่วนตัว กรณีคนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะนำของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า หนังสือเรียน ฯลฯ กลับเข้ามาประเทศไทย เพื่อใช้เองส่วนตัวหรือใช้ในวิชาชีพและมีจำนวนที่เหมาะสมจะได้รับยกเว้นอากร โดยของดังกล่าวต้องนำเข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนที่ผู้นำของเข้าจะเข้ามาถึงประเทศไทย หรือไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ผู้นำของเข้าเข้ามาถึงประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

 

By |January 12th, 2015|Uncategorized|Comments Off on การนำเข้าของใช้ส่วนตัว

การชำระภาษีนำเข้าแทนผู้รับ

วันนี้ admin. ขอ share เรื่องภาษีนำเข้าที่ปลายทาง ซึ่งปกติผู้รับจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ผู้ส่งส่งสินค้าเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ผู้รับและต้องการชำระค่าภาษีที่เกิดขึ้นที่ปลายทางแทนผู้รับ ผู้ส่งสามารถแจ้งให้ทางบริษัท ทราบก่อนการขนส่ง เราเรียก term ในการชำระค่าภาษีว่า DDP – Delivery Duty Paid คือการนำส่งแบบค่าภาษีได้รับการชำระเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ส่งออกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

 

By |January 12th, 2015|Uncategorized|0 Comments

Fumigation certificate

วันนี้ admin. ขอ share ข้อมูลต่อเนื่องจากเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลังไม้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการนำเข้า บรรจุภัณฑ์ที่เป็นลังไม้จะต้องมีการรมควันเพื่อป้องกันแมลงและเชื้อรากินไม้ หลังจากผ่านกระบวนการรมควันเรียบร้อย จะต้องแนบใบรับรองการรมควัน (Fumigation Certificate) ไปกับสินค้าตลอดการขนส่ง สำหรับขั้นตอนในการรมควัน ทาง DPX Logistics มีให้บริการแก่ลูกค้าด้วยค่ะ

หากผู้ส่งออกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

 

By |January 12th, 2015|Uncategorized|0 Comments

บรรจุภัณฑ์ลังไม้สำหรับของเหลว

วันนี้มีข้อแนะนำในการจัดส่งพัสดุที่เป็นของเหลว (ที่ไม่จัดอยู่ในหมวดวัตถุอันตราย) หากบรรจุในแกลลอนที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 5 กิโลกรัมขึ้นไป เพื่อความปลอดภัยต่อตัวสินค้าระหว่างการขนส่ง สินค้าจะต้องบรรจุในลังไม้ (wooden crate – outer packaging) ทาง DPX มีบริการจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลังไม้ด้วยค่ะ

หากผู้ส่งออกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

 

By |January 12th, 2015|Uncategorized|0 Comments

การส่งออกไม้ไปต่างประเทศ

วันนี้ admin. ขอ share เรื่องการส่งออก shipment ที่เป็น “ไม้” ไปต่างประเทศ
กรณีส่งออก “ไม้แกะสลัก (wood carving)” เพื่อนำไปตกแต่ง ซึ่งไม้ลักษณะนี้ได้ผ่านกระบวนการเคลือบเรียบร้อยแล้วสามารถจัดส่งได้ค่ะ กรณีที่ผู้ส่งต้องการส่งออกไม้ที่เป็นแผ่นๆ ซึ่งเป็นไม้ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ นอกจาก air waybill และ customs invoice แล้ว ผู้ส่งออกจะต้องขอใบอนุญาตส่งออก ซึ่งออกให้โดยกรมป่าไม้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องใบอนุญาตส่งออก ติดต่อกรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-561-4292

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการส่งออก กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

 

By |January 12th, 2015|Uncategorized|0 Comments

การส่งออกสินค้าเกษตร หรือ ผลผลิตจากพืช

วันนี้ admin. ขอ share ข้อมูลเรื่องการส่งออกพืชหรือผลิตผลจากพืช :
การส่งออกผลิตภัณฑ์จากพืชไปยังประเทศต่างๆ ผู้ส่งออกต้องมั่นใจว่าพืชหรือผลิตผลจากพืชนั้นๆ ปลอดศัตรูพืช นอกจาก air waybill และ customs invoice แล้ว ผู้ส่งออก (exporter) จะต้องแนบเอกสารที่เรียกว่า Phytosanitary Certificate (ไฟโต แซนนิทารี่) ซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนใหญ่จะใช้กับสินค้าที่ทำจากมันสำปะหลัง หากผู้ส่งออกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการออกเอกสาร Phytosanitary Certificate สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-579-0141, 02-561-1990 เว็บไซต์ http://www.doa.go.th/

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการให้บริการขนส่งทางอากาศ กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – […]

By |January 12th, 2015|Uncategorized|0 Comments