วันนี้ admin. ขอ share เรื่องภาษีนำเข้าที่ปลายทาง ซึ่งปกติผู้รับจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ผู้ส่งส่งสินค้าเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ผู้รับและต้องการชำระค่าภาษีที่เกิดขึ้นที่ปลายทางแทนผู้รับ ผู้ส่งสามารถแจ้งให้ทางบริษัท ทราบก่อนการขนส่ง เราเรียก term ในการชำระค่าภาษีว่า DDP – Delivery Duty Paid คือการนำส่งแบบค่าภาษีได้รับการชำระเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ส่งออกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ