151114

วันนี้ admin. อยาก share เรื่องมูลค่าของสินค้า (declared value) ที่ระบุบน customs invoice ในกรณีที่เป็นการส่งของใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช่เพื่อการค้าค่ะ

ผู้ส่งออกส่วนใหญ่มักจะระบุมูลค่าสินค้าบน customs invoice ต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะเกรงเรื่องค่าภาษีนำเข้าที่ปลายทาง

แต่เนื่องจากสมัยนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมูลค่ากลางของสินค้าสามารถ search หาได้ง่ายๆ จาก google ดังนั้น admin. อยากฝากผู้ส่งออกทุกท่านให้ระบุมูลค่าสินค้าบน customs invoice ตามมูลค่าจริง มิฉะนั้น ศุลกากรที่ปลายทางจะคิดว่าผู้ส่งมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าและจะส่งผลกระทบให้การเคลียร์สินค้าเกิดความล่าช้า แต่เรามีวิธีที่ทำให้ศุลกากรปลายทางเข้าใจว่าสินค้าที่เราส่งนั้นๆ ไม่ได้ส่งออกเพื่อการค้า โดยระบุเหตุผลในการจัดส่งลงไปบน customs invoice ว่า “Purpose of sending: for GIFT not for RESALE” …. เพียงเท่านี้ ศุลกากรที่ปลายทาง ก็จะใช้เหตุผลดังกล่าวในการประเมินค่าภาษีนำเข้า 

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ