ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก่อให้เกิดต้นทุนที่ผันผวนต่ออุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง ซึ่งการปรับอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงที่อาจเพิ่มขึ้น, ลดลง หรือถูกยกเลิกนั้นเป็นไปเพื่อให้สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก​

เดือน ค่าธรรมเนียม
กุมภาพันธ์ 2021 14%
มกราคม 2021 12.50%
ธันวาคม 2020 11.75%
พฤศจิกายน 2020 11.5%
ตุลาคม 2020 12.25%
กันยายน 2020 12%
สิงหาคม 2020 11.25%
กรกฎาคม 2020 8.75%
มิถุนายน 2020 8%
พฤษภาคม 2020 11%
เมษายน 2020 15.5%
มีนาคม 2020 16%
กุมภาพันธ์ 2020 16%
มกราคม 2020 16%
ธันวาคม 2019 16%
พฤศจิกายน 2019 16%
ตุลาคม 2019 16%
กันยายน 2019 16%
สิงหาคม 2019 16%
กรกฎาคม 2019 16%
บริการส่งของไปต่างประเทศ
ต้นทาง
ปลายทาง
ประเภท
น้ำหนัก
ราคารวม VAT และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
Global Express Rate
กรณีส่งเกิน 100 KGS
กรุณาติดต่อ Call Center เพื่อรับราคาพิเศษ
กรุณาติดต่อ Call Center
นัดรับสินค้าฟรีถึงที่
โทร 02-278-2900 (12 คู่สาย)
จันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.00 น. เสาร์ 8.30 - 16.00 น.
  • น้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณราคาจะดูจากน้ำหนักชั่งหรือน้ำหนักตามปริมาตร (น้ำหนักใดมากกว่าให้ใช้น้ำหนักนั้น)
  • น้ำหนักปริมาตร (กิโลกรัม) = กว้าง x ยาว x สูง (ซ.ม.)/ 5000