สินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องกำกัด

สินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องกำกัด

สินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องกำกัด
 • สัตว์
 • วัตถุโบราณ(แตกเสียหายง่าย)
 • แร่ธาตุ
 • กระสุนปืน
 • หมากฝรั่ง
 • สกุลเงินทุกชนิด
 • วัตถุอันตรายที่ระบุใน IATA
 • ยาผิดกฏหมาย ยาเสพติด
 • บุหรี่
 • ดอกไม้ไฟ
 • ประทัด วัตถุระเบิด
 • หนังสัตว์
 • ขี้เถ้ามนุษย์
 • อัญมณี หินประดับ
 • งาช้าง
 • สิ่งของต้องห้ามตามกฏหมายของแต่ละประเทศ

จัดส่งได้แต่ต้องมีใบอนุญาตในการนำเข้าหรือส่งออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฏหมายกรมศุลกากรของประเทศนั้นๆ

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ ไวน์
 • ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และพืช
 • เครื่องประดับ อัญมณี
 • ยาและผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกร
 • เพชรเพื่อการอุตสาหกรรม
 • ตัวอย่างทางการแพทย์ เช่น เลือด ปัสสาวะ
 • วัตถุโบราณ
 • งานทางศิลปะที่ไม่แตกหักเสียหายง่าย
 • ของเน่าเสียง่าย เช่น น้ำแข็งแห้ง ดอกไม้สด
บริการส่งของไปต่างประเทศ
ต้นทาง
ปลายทาง
ประเภท
น้ำหนัก
ราคารวม VAT และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
Global Express Rate
กรณีส่งเกิน 100 KGS
กรุณาติดต่อ Call Center เพื่อรับราคาพิเศษ
กรุณาติดต่อ Call Center
นัดรับสินค้าฟรีถึงที่
โทร 02-278-2900 (12 คู่สาย)
จันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.00 น. เสาร์ 8.30 - 16.00 น.
 • น้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณราคาจะดูจากน้ำหนักชั่งหรือน้ำหนักตามปริมาตร (น้ำหนักใดมากกว่าให้ใช้น้ำหนักนั้น)
 • น้ำหนักปริมาตร (กิโลกรัม) = กว้าง x ยาว x สูง (ซ.ม.)/ 5000