บริการนำเข้าและเคลียร์สินค้าจากต่างประเทศ

บริการของเรา

บริการนำเข้าและเคลียร์สินค้าจากต่างประเทศ
บริการนำเข้าและเคลียร์สินค้าจากต่างประเทศ

นำเข้าสินค้าจากต้นทางในต่างประเทศ ส่งกลับถึงปลายทางในประเทศไทยทางอากาศ (Door-to-door) รวมถึงบริการ เคลียร์สินค้าขาเข้าจากกรมศุลกากรแบบ express ประเทศที่ให้บริการมีดังนี้

รายชื่อประเทศที่ให้บริการนำเข้าสินค้าแบบ Door-to-door

  • เคลียร์สินค้าขาเข้าแบบ express ภายใน 1-3 วันทำการ
  • บริการจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าฟรี
  • ให้คำปรึกษาด้านการนำเข้าสินค้าทางอากาศฟรี ทั้งในเรื่องขั้นตอนการนำเข้า และอัตราภาษีต่างๆ จากผู้ชำนาญการศุลกากร (Customs Specialist)

DPX รับนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและส่งกลับมาประเทศไทยผ่านทางเครื่องบินจากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงรับเคลียร์สินค้าขาเข้าเมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย DPX เป็นผู้ประกอบการที่มี License การเคลียร์สินค้านำเข้าแบบ Express ซึ่งจะทำให้สามารถเคลียร์สินค้าได้ภายในเวลา 1-3 วันทำการ รวมถึงบริการส่งสินค้าจากสนามบินถึงที่หมาย เรามีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทุกชนิด รวมทั้งพิกัดอัตราภาษีต่างๆ ทั้งผู้ชำนาญศุลกากร (Customs Specialist) ตัวแทนออกของรับอนุญาต (Licensed Customs Broker) โทรหา DPX วันนี้ เพื่อติดต่อขอรับคำแนะนำด้านการนำเข้าสินค้าได้ฟรีที่ 02-278-2900 ต่อ แผนกขาเข้า

บริการส่งของไปต่างประเทศ
ต้นทาง
ปลายทาง
ประเภท
น้ำหนัก
ราคารวม VAT และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
Global Express Rate
กรณีส่งเกิน 100 KGS
กรุณาติดต่อ Call Center เพื่อรับราคาพิเศษ
กรุณาติดต่อ Call Center
นัดรับสินค้าฟรีถึงที่
โทร 02-278-2900 (12 คู่สาย)
จันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.00 น. เสาร์ 8.30 - 16.00 น.
  • น้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณราคาจะดูจากน้ำหนักชั่งหรือน้ำหนักตามปริมาตร (น้ำหนักใดมากกว่าให้ใช้น้ำหนักนั้น)
  • น้ำหนักปริมาตร (กิโลกรัม) = กว้าง x ยาว x สูง (ซ.ม.)/ 5000