เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

DPX logistics เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยให้บริการครอบคลุม การขนส่งด่วนทางอากาศระหว่างประเทศทั่วโลก โดยผ่านตัวแทนขนส่งมาตรฐานระดับโลก เช่น DHL TNT และ TOLL Global Express ขนส่งด่วนภายในประเทศ แบบ door-to-door และการให้บริการ fulfillment สำหรับธุรกิจต่างๆ 

ด้วยประสบการณ์ทางด้านการขนส่งมากว่า 30 ปี ในปัจจุบัน DPX logistics สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซอยอารีย์ 5 ฝั่งเหนือ และมีสำนักงาน Airport Office ตั้งอยู่ที่ส่วนคลังสินค้าปลอดอากร (Customs Free Zone) สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมียานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมากกว่า 75 คัน และมีพนักงานมากกว่า 120 คน

นอกจากนั้น DPX logistics ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008 และเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO No. THCB560011 โดยมีทีมงานที่เป็นผู้ชำนาญการศุลกากร (Customs Specialist), ตัวแทนออกของรับอนุญาต (Licensed Customs Broker), และใบรับรองการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ (IATA DG Certificate)

 

วิสัยทัศน์ของเรา

มุ่งที่จะเป็นบริษัทด้านโลจิสติกส์ของคนไทยที่มีมาตราฐานระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนให้กับผู้ส่งออกสินค้าไทยและผู้ประกอบธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ให้มีต้นทุนที่ต่ำและบริการที่รวดเร็ว สามารถส่งสินค้าออกไปขายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีการเติบโตที่ยั่งยืนและ คำนึงถึงดุลยภาพทางสิ่งแวดล้อมและการเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

 

เป้าหมายของเรา

เพื่อให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับสากลด้วยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ และดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 
 

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

7 เมษายน 2553 – DPEX ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ SVN Award ประจำปี 2552 ในสาขาองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก จากเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเอเชียประจำประเทศไทย ในฐานะเป็นบริษัทของคนไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายขนส่งสินค้าด่วนทางอากาศระหว่างประเทศ มุ่งดำเนินกิจการด้วยการพัฒนาคุณภาพของบริการในราคาเป็นธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างสูง ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เอาใจใส่ดูแลพนักงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนา สร้างจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินชีวิต และรู้จักแบ่งปันให้กับสังคม ในภาพคุณอานันท์ ปันยารชุน เป็นผู้มอบรางวัลให้ในงาน SVN Awards 11 มีนาคม 2552 – ณ สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงาน “มหัศจรรย์แห่งการแบ่งปัน” คุณอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ DPEX ประเทศไทย ในฐานะเป็นองค์กรที่ร่วมกันแบ่งปันเพื่อสังคม และพนักงานมีจิตอาสาร่วมทำโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกดังนี้

  • บริจาคของอุปโภคบริโภคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บางคล้า (18-21 ต.ค. 2556)
  • บริการส่งหนังสือธรรมะถึงบ้านท่าน (ฟรีในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล)
  • บริการขนส่งข้าวคุณธรรม ข้าวอินทรีย์เพื่อช่วยชาวนาคุณธรรม และมูลนิธิชีววิถี
  • บริการขนส่งสินค้าเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กชนบทผู้ยากไร้ ในมูลนิธิมีชัยพัฒนา
  • นำอาหารและถุงยังชีพไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอยุธยา (ต.ค. 2554)
  • จัดถุงยังชีพและนำไปแจกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพุทธมณฑล (พ.ย. 2554)
บริการส่งของไปต่างประเทศ
ต้นทาง
ปลายทาง
ประเภท
น้ำหนัก
ราคารวม VAT และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
Global Express Rate
กรณีส่งเกิน 100 KGS
กรุณาติดต่อ Call Center เพื่อรับราคาพิเศษ
กรุณาติดต่อ Call Center
นัดรับสินค้าฟรีถึงที่
โทร 02-278-2900 (12 คู่สาย)
จันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.00 น. เสาร์ 8.30 - 16.00 น.
  • น้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณราคาจะดูจากน้ำหนักชั่งหรือน้ำหนักตามปริมาตร (น้ำหนักใดมากกว่าให้ใช้น้ำหนักนั้น)
  • น้ำหนักปริมาตร (กิโลกรัม) = กว้าง x ยาว x สูง (ซ.ม.)/ 5000