ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ท่านสามารถกรอกหมายเลขใบนำส่งสินค้าลงในช่องที่จัดไว้ กรุณาใช้ช่องว่างหรือกดปุ่ม ‘Enter’ บนแป้นพิมพ์ เพื่อแยกหมายเลขใบนำส่งสินค้าแต่ละหมายเลข

บริการส่งของไปต่างประเทศ
ต้นทาง
ปลายทาง
ประเภท
น้ำหนัก
ราคารวม VAT และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
Global Express Rate
กรณีส่งเกิน 100 KGS
กรุณาติดต่อ Call Center เพื่อรับราคาพิเศษ
กรุณาติดต่อ Call Center
นัดรับสินค้าฟรีถึงที่
โทร 02-278-2900 (12 คู่สาย)
จันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.00 น. เสาร์ 8.30 - 16.00 น.
  • น้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณราคาจะดูจากน้ำหนักชั่งหรือน้ำหนักตามปริมาตร (น้ำหนักใดมากกว่าให้ใช้น้ำหนักนั้น)
  • น้ำหนักปริมาตร (กิโลกรัม) = กว้าง x ยาว x สูง (ซ.ม.)/ 5000