บริการจัดส่งสินค้าที่เป็นวัตถุอันตราย (DG) ระหว่างประเทศ

บริการของเรา

บริการจัดส่งสินค้าที่เป็นวัตถุอันตราย (DG) ระหว่างประเทศ

บริการจัดส่งสินค้าที่เป็นวัตถุอันตราย (DG) ระหว่างประเทศ

DPX เปิดให้บริการรับส่งสินค้าที่เป็นวัตถุอันตราย เช่น สารเคมี และสินค้าควบคุมตามกฎของ IATA เรามีทีมงานผู้ชำนาญการด้านการขนส่งสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายทางอากาศ มีใบรับรอง IATA DG Certificate สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบ และวิธีการขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

รายละเอียดการให้บริการดังนี้

  • การดูเอกสาร MSDS (Material Safety Data Sheet) เพื่อบอกว่าสินค้าที่ต้องการส่งเข้า ข่ายวัตถุอันตรายหรือไม่
  • การบรรจุหีบห่อ DG Packaging: บริการแพคกิ้งกล่อง UN (UN Boxes/ UN Drums) ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้าอันตรายสำหรับการขนส่งทางอากาศโดยเฉพาะ
  • บริการเดินพิธีการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ ทั้งขาเข้าและขาออก
  • บริการขนส่งสินค้าไปยังประเทศปลายทาง ทางอากาศ
  • แบบ Door to Port (ส่งไปยังสนามบินปลายทาง)
  • แบบ Door to Door (ส่งไปถึงผู้รับปลายทาง)

สอบถามค่าบริการหรือข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ 02-278-2900 ต่อ แผนกบริการลูกค้า

บริการส่งของไปต่างประเทศ
ต้นทาง
ปลายทาง
ประเภท
น้ำหนัก
ราคารวม VAT และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
Global Express Rate
กรณีส่งเกิน 100 KGS
กรุณาติดต่อ Call Center เพื่อรับราคาพิเศษ
กรุณาติดต่อ Call Center
นัดรับสินค้าฟรีถึงที่
โทร 02-278-2900 (12 คู่สาย)
จันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.00 น. เสาร์ 8.30 - 16.00 น.
  • น้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณราคาจะดูจากน้ำหนักชั่งหรือน้ำหนักตามปริมาตร (น้ำหนักใดมากกว่าให้ใช้น้ำหนักนั้น)
  • น้ำหนักปริมาตร (กิโลกรัม) = กว้าง x ยาว x สูง (ซ.ม.)/ 5000