การคำนวณราคาเอกสาร

  • 1.การส่งสินค้าไปต่างประเทศสามารถ คำนวณค่าบริการได้จากโปรแกรมคำนวณราคาด้านบน โดยราคาที่แสดงได้รวม VAT และค่าน้ำมัน (Fuel surcharge) เรียบร้อยแล้ว
  • 2.กรณีส่งสินค้าภายในประเทศสามารถตรวจสอบราคาได้ที่ call center : 02-278-2900

หมายเหตุ : การคำนวณน้ำหนักปริมาตร โดยปกติ ค่าจัดส่งจะคำนวณตามน้ำหนักจริงของเอกสารหรือพัสดุ ยกเว้นในกรณีที่สินค้ามีน้ำหนักเบา และมีขนาดใหญ่ ค่าจัดส่งจะคำนวณตามปริมาตรแทนน้ำหนัก โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

กว้าง x ยาว xสูง (ซม.)
——————————–
5000

หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center : 02-278-2900

การคำนวนระยะเวลาการนำส่งในแต่ละประเทศ

ลูกค้าสามารถคำนวณระยะเวลาการนำส่งเบื้องต้นได้จาก โปรแกรมคำนวนราคาด้านบน โดยกรอกน้ำหนักและประเทศปลายทางการนำส่ง โปรแกรมจะคำนวณระยะเวลาการนำส่งเบื้องต้นให้

บริการส่งของไปต่างประเทศ
ต้นทาง
ปลายทาง
ประเภท
น้ำหนัก
ราคารวม VAT และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
Global Express Rate
กรณีส่งเกิน 100 KGS
กรุณาติดต่อ Call Center เพื่อรับราคาพิเศษ
กรุณาติดต่อ Call Center
นัดรับสินค้าฟรีถึงที่
โทร 02-278-2900 (12 คู่สาย)
จันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.00 น. เสาร์ 8.30 - 16.00 น.
  • น้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณราคาจะดูจากน้ำหนักชั่งหรือน้ำหนักตามปริมาตร (น้ำหนักใดมากกว่าให้ใช้น้ำหนักนั้น)
  • น้ำหนักปริมาตร (กิโลกรัม) = กว้าง x ยาว x สูง (ซ.ม.)/ 5000